Zaznacz stronę

Kupujesz mieszkanie, dom, nieruchomość? Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia.
Pomożemy zoptymalizować zakup dopasowany dokładnie do Twoich potrzeb. Dzięki nam zaoszczędzić czas i pieniądze. Mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych i dobrym rozkładzie pomieszczeń może być wygodniejsze niż mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych które zostało nie ergonomicznie zaprojektowane. Zbędne 20 metrów kwadratowych oznacza zakup, wykończenie oraz utrzymywanie niepotrzebnej kubatury.

 

MIESZKANIE

DOM

DZIAŁKA

INWESTYCJE

Prowadzimy konsultacje i porady dla inwestorów rozważających zakup działki w celach komercyjnych.  W celu oszacowania opłacalności inwestycji konieczna jest wiedza jakiego rodzaju budynek można na działce wybudować, oraz jakie dodatkowe koszty będzie trzeba ponieść. 

Przed zakupem działki należy sprawdzić najbliższe sąsiedztwo , Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu a w razie jego braku dokonać analizy budynów sąsiadujących w celu określenia prawdopodobnych warunków zabudowy. Należy także sprawdzić  uzbrojenie w media, możliwe kolizje z sieciami znajdującymi się na działce, a także czy teren jest pod ochroną konserwatorską lub leży w otulinie parków (np. krajobrazowych), czy na działce znajduje się stanowisko archeologiczne, lub przez działkę przechodzą sieci od których obowiązują strefy ochronne i zabudowa w ich pobliżu nie jest możliwa. W przypadku braku Miejscowego Plau  Zagospodarowania Terenu warto wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy żeby mieć pewność co do możliwości wykonania planowanej inwestycji.

Oferujemy:

  • profesjonalne doradztwo i sprawdzenie działki pod względem stron świata,  nasłonecznienia oraz możliwego rodzaju, gabarytów i intensywności zabudowy 

  • sprawdzenie działki pod kątem uzbrojenia w media i dostępności komunikacyjnej

  • sprawdzenie parametrów działki które mogą powodować problemy inwestycyjne oraz oszacowanie stopnia ograniczenia zabudowy

  • sprawdzenie najbliższego sąsiedztwa

  • informacje techniczne o możliwości dostawy mediów

  • na życzenie klienta inne opracowania ( np. badania geologiczne gruntu )

  • na życzenie klienta wystęujemy o Decyzję o Warunkach Zabudowy

Co zyskujesz:​

  • profesjonalną ocenę możliwości inwestycyjnych na działce, która jest konieczna do weryfikacji opłacalności inwestycji

  • doradztwo w kwestii wariantów możliwej zabudowy

  • oferujemy zniżki dla klientów którzy po konsultacjach zdecydują się na projekt budowlany

PRZYKŁAD 1

Sprawdzaliśmy możliwość zabudowy działki o powierzchni 20 arów.  Działka jest położona w środkowej części Gdańska  i wydawała się mieć bardzo atrakcyjną cenę. Inwestor rozważał zaprojektowanie na działce budynku biurowego. Po przeanalizowaniu zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu okazało się że duża część działki jest zarezerwowana pod drogi i tereny komunikacji. Linia zabudowy na działce została wyznaczona bardzo głęboko. W efekcie okazało się że na działce można wybudować budynek o powierzchni zabudowy około 200m2, bez garażu podziemnego. Inwestor odstąpił od kupna działki ponieważ inwestycja okazała się zupełnie nieopłacalna.

PRZYKŁAD 2

Inwestor rozważał kupno działki w Krakowie, w celu wybudowania budynku usługowego lub biurowego. Po analizie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, parametrów działki oraz wizji lokalnej stwierdziliśmy że na działce można wybudować budynek o powierzchni całkowitej  około 900m2  i wysokości nie większej niż 12m. Jednocześnie na działce należy pozostawić 20% powierzchni jako teren biologicznie czynny.
Analiza wykazała że na działce znajduje się strefa techniczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV oraz ewentualne możliwości zabudowy należy uzgadniać z dostawcą prądu. Na działce znajdują się także drzewa iglaste, których wycięcie jest bardziej kosztowne . Kolejną sprawą jest konieczna przebudowa przyłącza wodociągowego znajdującego się na działce. Po wzięciu pod uwagę możliwości zabudowy działki i spodziewanych kosztów oraz koniecznych uzgodnień Inwestor stwierdził że kupno działki nie będzie opłacalne.

PAKIET INWESTYCJE

zakres usługi dobieramy indywidualnie w zależności od specyfikacji działki oraz oczekiwań Inwestora co do potencjalnej zabudowy, przykładowo:

sprawdzenie położenia działki względem stron świata i sąsiedniej zabudowy 

analiza dostępności i obsługi komunikacyjnej

sprawdzenie istniejącej infrastruktury, oraz dostępności mediów wraz z uzyskaniem informacji technicznych na dostawę mediów

analiza chłonności działki pod kątem możliwej zabudowy i zagospodarowania terenu

sprawdzenie zgodności inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w przypadku braku Miejscowego Planu sprawdzenie charakterystyki najbliższej zabudowy w celu określenia prawdopodobnych Warunków Zabudowy lub uzyskanie Warunków Zabudowy

wycena indywidualna

przy zamówieniu projektu budowlanego dla danej działki

klient otrzymuje PAKIET INWESTYCJE gratis